04 KASIM 2013 Tiroid Cerrahisinde Profilaktik Boyun Disseksiyonu: Güncel Durum
Mod: Dr.M.Hacıyanlı- Dr.Cengiz Aydın
Kon: Dr.K.Erdinç Kamer
02 ARALIK 2013 GENEL KURUL
Meme görüntülemelerinde güncel yaklaşımlar(Mamografi, US, MR)
Mod:Dr.Murat Kapkaç
Kon: Dr.Şebnem Örgüç
06 OCAK 2014 Pankreasın kistik neoplazileri
Mod: Dr.Ahmet Çoker
Kon: Dr.Savas Yakan
03 ŞUBAT 2014 Morbid Obezite Cerrahisi
Mod: Dr. Mehmet Görgün
Kon: Dr.Özgür Fırat
03 MART 2014   Onkolojik Cerrahi Olgularında Nutrisyonel Yaklaşımlar
Mod:Dr.Selman Sökmen
Kon: Dr.Ahmet Çoker
Dr.Tuğba Yavuzşen
07 NİSAN 2014 Distal Rektum tm. Cerrahisi Tedavisi
Mod: Dr.Mehmet Yıldırım
Kon: Dr.Cem Terzi
05 MAYIS 2014 Laparoskopik Splenektomi Cerrahisi
Mod: Dr.Ali Doğan Bozdağ
Kon: Dr.Hakan Erpek
02 HAZİRAN 2014 Travma 
Mod: Dr.Cengiz Aydın
Kon: Dr.Gökhan Akbulut
Yer  : Hilton Oteli

Saat: 19.00