2023-2025 YILI  YÖNETİM KURULU

Başkan                 :Dr.Z.Serhan Derici

Başkan Yrd.          :Dr. Erkan Oymacı

Sayman                : Dr. Murat Özdemir

Sekreter                : Dr. Göksever Akpınar

Sekreter Yrd.         : Dr.Ali Doruk Hacıoğlu

Üyeler                    : Dr. M.Yamaç Erhan,  Dr.Evren Durak