Özellikle genel cerrahi dalında ve diğer cerrahi dallarındaki ilerlemeleri takip etmek, meslektaşlar arasındaki bilgi alışverişini geliştirerek ülke çapında yüksek cerrahi dallarında dünya bilgi ve teknik düzeyine gelmek için ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hekim eğitiminde görevler yüklenmek derneğin amacıdır.