Derneğin Amacı

Özellikle genel cerrahi dalında ve diğer cerrahi dallarındaki ilerlemeleri takip etmek, meslektaşlar arasındaki bilgi alışverişini geliştirerek ülke çapında yüksek cerrahi dallarında dünya bilgi ve teknik düzeyine gelmek için ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hekim eğitiminde görevler yüklenmek derneğin amacıdır.
 
 

Haberler

 
 
 
 

Dernek Üyeliği

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.